Illusion                                                                               Tekst er Copyright Tove Pedersen

Tilbagesyrenernes duft;
illusionerne spreder
letsindige strejf