Genskin                                                                       Tekst er Copyright Tove Pedersen

Tilbage
tulipanerne
lyser i dugdråbernes
leg med solens skin