Spor i natten                                                            Tekst er Copyright Tove Pedersen

Tilbagenattens vinterspor;
tårerne bærer skyggens
tavse åndedræt